Saturday, December 31, 2016

NAWA WASARE PRARTHANAWA

LABUWA WU NAWA WASARA SAMATA SAMAYA,SAMAGIYA RAJAYANA ,BIDUNU HADAWATH SUWAPATH KARANA,HITH AMANAPAKAM DURU WANA WASARAK WEWEYAY SAWOMA PRARTNA KARAMU ITHA SITHINMA .  ANUNGE VIPATHAKADI SATHUTU WEMIN SATHUTU AWASTAWAKADI LANGA INNA ATMARTAKAMINTA PARARTHAKAMI WEEMATA AWASTAWA LABEWAYAY PATHEMATA HURU WEMU.

No comments:

Once In A Decade Storm Hits Western Australia

https://www.bbc.com/news/world- australia-52787152